RunRaces vilkår, betingelser, samtykker og GDPR

RunRaces vilkår, betingelser, samtykker og GDPR

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på Internettet har RunRaces det fulde produktansvar. Nedenfor er en liste med vilkår og betingelser som du skal være enig i ved tilmelding til et stævne via RunRaces.
 

Persondata og samtykker

Håndteringen af dine personlige data overholder persondatabeskyttelseslovens krav.
Ved at afkrydse boksen ved siden af vilkår og betingelser har hver tilmeldt erklæret at have læst og accepteret følgende:


Alle brugere i vores tilmeldingssystem bliver afkrævet person informationer, eksempelvis, men ikke begrænset til: navn, køn, nationalitet, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse. Dette sikrer at vi har dine kontaktdata som vi bruger til at sende bl.a. løbsinfo og kvitteringer til dig.

RunRaces benytter denne information på forskellige måder såsom at behandle og offentliggøre løbstilmeldinger og behandle og offentliggøre løbsresultater på internettet. RunRaces vil ikke videregive eller sælge dine profiloplysninger til tredje part, med mindre:
1) Du giver udtrykkeligt tilladelse til at gøre det
2) Informationen er nødvendig for tilmelding
og 3) Det er lovpligtigt for RunRaces at dele denne information.

Derudover kan en løbsarrangør kræve at få ekstra information til deres løb. Denne information vil blive behandlet på samme måde som information der allerede er gemt.
Ved at afkrydse boksen ved siden af vilkår og betingelser har hver tilmeldt accepteret følgende:

1. Du giver RunRaces tilladelse til at dele information fra din profil og enhver ekstra information gemt ved tilmeldingen med løbsarrangøren.
2. Ikke at holde RunRaces ansvarlig på nogen måde ved skade eller tab for deltageren før, under og efter løbet og for arrangører for gennemførelsen af stævnet eller for nogen form for ændringer af stævnet.
3. At den oplyste information du har givet er sand og korrekt.
4. At RunRaces og arrangøren kan kontakte dig på vegne af løbet via mail, telefon eller SMS.


Priser og moms

Alle priser er i danske kroner (DKK).
Deltagerpris for motionsarrangementer er generelt fritaget for moms i henhold til den danske lovgivning om amatørsport. Der vil forekomme arrangementer hvor deltagerprisen er momsbelagt.
Det er arrangørens ansvar at håndtere momsbetingelser og evt. betaling af moms for motionsarrangementet.
Ekspeditionsgebyr er altid momsbelagt.
 

Fortrydelsesret

I følge forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved onlinetilmelding til motionsarrangementer. Motionsarrangementer hører ind under tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres og er derfor undtaget fortrydelsesretten. (Forbrugeraftalelovens § 18, stk.2, nr. 12) Der er 14 dages fortrydelsesret (ved forbrugerkøb) på køb af en vare (men ikke tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport eller forplejning) som tilkøb ved en tilmelding. Tilkøbsbeløbet refunderes med den fulde købspris minus kortgebyr til Nets og kunden betaler selv porto til returnering af varen, som skal ske til stævnearrangøren. RunRaces refunderer beløbet frem til tidspunktet hvor onlinebestillingen lukker. Herefter er det arrangøren, som står for evt. tilbagebetaling.

SMS-ydelser

Der er ingen fortrydelsesret på SMS-ydelser, da det er en ydelse købt som tilkøb til en rekreativ fritidsaktivitet med fastsat dag eller periode for afvikling, og er derfor ikke underlagt fortrydelsesret.

Reklamationer

RunRaces håndterer onlinetilmelding, tidtagning m.m. for arrangører, men er ikke ansvarlige for selve afholdelsen af arrangementet. Hvis din henvendelse drejer sig om selve arrangementet, skal du tage kontakt til arrangøren.
Generelle henvendelser til RunRaces vedrørende online-tilmelding, betaling, rettelser m.m. kan ske til RunRaces pr. telefon eller mail.

Force Majeure

Hvis et arrangement arrangeret af RunRaces bliver forsinket eller aflyst på grund af en force majeure situation, kan RunRaces ikke gøres til genstand for erstatningskrav som følge af force majeure (f. eks: stormflod, snestorm, lynnedslag, tyveri, brand, etc.). Force majeure situationen kan underbygges af beredskabsmeddelelser eller af forholdets natur. RunRaces kan evt. forsøge at afvikle stævnet delvist eller på en anden dato.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr


Kundeservice

Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte RunRaces.
RunRaces – Dalmosevej 33 – 2400 KBH NV - CVR. nr. 39 53 94 03
T: +45 20 55 77 64
M: Info@RunRaces.dk
Web: www.RunRaces.dk


 
RunRaces vilkår, betingelser, samtykker og GDPR

Revised 08 April 2020 (#1)
+6HNV1ws/YexCKo4Wbna80j6IGM=